Werkwijze

Het intakegesprek vindt plaats op een voor de cliënt neutrale locatie en duurt maximaal 1 uur. Tijdens dit gesprek wordt het proces en het doel van de therapie vastgesteld.

Het verloop van de therapie

De therapie start met een intake. Tijdens de intake en de verdere therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in jullie relatie. In de literatuur word dit ook wel de ‘dans’ genoemd waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Als EFT therapeut start ik met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die ‘dans’. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de ‘dans’ is de gezamenlijke vijand, en niet je partner.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

De duur van de behandeling varieert. Tijdens de intake bespreken we hoeveel sessies er nodig zijn om succesvolle relatie therapie te kunnen geven. In het begin van de therapie kan dit wekelijks of 2 per maand zijn. Na verloop van 6 a 8 gesprekken word gekeken hoe de vorderingen zijn en of er meer tijd tussen de afspraken kan zitten.  De intake duurt 60 minuten, een vervolg sessie duurt 75 minuten.

Verdere kosten voor het hulpverleningstraject

Per 1 januari 2024 is het tarief voor een sessie van 75 minuten overdag €144,-
Het tarief voor een sessie in de avond is 157,-
Het tarief voor telefonisch consult is €60,- per half uur

Kosten voor het intakegesprek van 60 minuten zijn €115,- 

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Bij verhindering van een afspraak dient deze tenminste 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij het afzeggen van een afspraak minder dan 24 uur van te voren, word het gehele bedrag van de sessie in rekening gebracht. Dit geld ook voor het niet verschijnen, zonder tijdige afmelding.

Vergoeding via de verzekeraar?

Relatietherapie, systeemtherapie en gezinstherapie word niet vergoed door de zorgverzekeraar. Individuele psychosociale therapie wordt mogelijk wel vergoed, dit hangt af van uw verzekeraar en type zorgverzekering.
Ga na bij uw eigen zorgverzekeraar of u hier in aanmerking komt. 

Praktijk de Kei is aangesloten bij de NVPA en het RBCZ. 
Eventuele verdere informatie kunt u vinden op de site van de NVPAHiernaast kan Zorgwijzer.nl ook bekeken worden of complementaire zorg met hoofdrichting Systeemgerichte Therapie vergoed word in 2023. Een verwijzing vanuit de huisarts is niet nodig.

Klachtenprocedure:  

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle werkers in de zorg de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, kortweg Wkkgz. Doel van deze wet is, onder anderen, dat het indienen van klachten en geschillen voor cliënten en patiënten laagdrempeliger wordt. Praktijk De Kei Amersfoort is aangsloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG).  Bij een geschil, of een klacht, hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Maar wanneer dat niet het geval is, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. 

Ook geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) Dit is een nieuwe Europese privacywet. Als systeemtherapeut ga ik zeer zorgvuldig om met hetgeen u vertelt tijdens de therapiesessies en uw persoonlijke gegevens en houd ik mij aan de wettelijke verplichtingen.

Praktijk gegevens:
BTW nummer NL001956686B55
Kvk-nummer 60807903

Systeemtherapie, wat is dat?

Relatie- en gezinstherapie, samen ook wel systeemtherapie genoemd, is een vorm van psychotherapie. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: Psychoanalytische psychotherapie, en cliëntgerichte psychotherapie, gedragstherapie, groepspsychotherapie en kinder- en jeugdpsychotherapie.

Lees meer