Werkwijze

Het intakegesprek vindt plaats op een voor de cliënt neutrale locatie en duurt maximaal 1,5 uur. Tijdens dit gesprek wordt het proces en het doel van de therapie vastgesteld.

Het verloop van de therapie

De therapie start met een intake, waarin het patroon welke in de relatie is ontstaan duidelijk word. Vervolgens zijn er gesprekken met jou, je partner en eventueel andere gezinsleden. In de gesprekken worden communicatie-, gedrags- relatie- en/of  gezinspatronen verder besproken. Doel van de therapie is dat er inzicht word verworven in de patronen van jullie communicatie, elkaars kwetsbaarheid beter leren kennen, waardoor jullie opnieuw met elkaar in verbinding komen en met vernieuwde ogen naar elkaar kunnen gaan kijken. Samen gaan we op zoek naar de sleutels voor verandering en herstel.
Ook zijn er mogelijkheden om therapie met twee therapeuten te doen.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

De duur van de behandeling varieert. Tijdens de intake bespreken we hoeveel sessies er nodig zijn om succesvolle relatie therapie te kunnen geven. In het begin van de therapie zal dit wekelijks of 2 wekelijks zijn. Na verloop van 4 a 5 weken word er gekeken hoe de vorderingen zijn en of er meer tijd tussen de afspraken kan zitten.  De intake duurt 60 minuten, een vervolg sessie duurt 75 minuten.

Verdere kosten voor het hulpverleningstraject

Per 1 januari 2022 is het tarief voor een sessie van 75 minuten €152,- (dit is inclusief btw)
Het tarief voor een sessie van 75 minuten met twee therapeuten is €207,- (dit is inclusief btw)
Het tarief voor telefonisch consult is €45,- per half uur

Voor organisaties is inhuur mogelijk, per dag of dagdeel. De bijbehorende tarieven zijn dan :
per halve dag €500,-
per dag €950,-
Deze tarieven zijn zonder reiskosten en exclusief BTW.

Kosten voor het intakegesprek van 60 minuten zijn €95,- (dit is inclusief btw)

Bij verhindering van een afspraak dient deze tenminste 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij het afzeggen van een afspraak minder dan 48 uur van te voren, word het gehele bedrag van de sessie in rekening gebracht. Dit geld ook voor het niet verschijnen, zonder tijdige afmelding.

Vergoeding via de verzekeraar?

Psychosociale therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed. Praktijk de Kei is aangesloten bij de NVPA en het RBCZ. De hoofdrichting waaronder een (deel) vergoeding valt is Systeemgerichte Therapie. Deze hoofdrichting valt onder complementaire zorg.
Goed is om uit te zoeken op de site van de NVPA of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt. Hiernaast kan Zorgwijzer.nl   ook bekeken worden of complementaire zorg met hoofdrichting Systeemgerichte Therapie vergoed word in 2021. Een verwijzing vanuit de huisarts is niet nodig.

Klachtenprocedure:  

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle werkers in de zorg de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, kortweg Wkkgz. Doel van deze wet is, onder anderen, dat het indienen van klachten en geschillen voor cliënten en patiënten laagdrempeliger wordt. Praktijk De Kei Amersfoort is aangsloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG).  Bij een geschil, of een klacht, hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Maar wanneer dat niet het geval is, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. 

Ook geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) Dit is een nieuwe Europese privacywet. Als systeemtherapeut ga ik zeer zorgvuldig om met hetgeen u vertelt tijdens de therapiesessies en uw persoonlijke gegevens en houd ik mij aan de wettelijke verplichtingen.

Systeemtherapie, wat is dat?

Relatie- en gezinstherapie, samen ook wel systeemtherapie genoemd, is een vorm van psychotherapie. Andere vormen zijn bijvoorbeeld: Psychoanalytische psychotherapie, en cliëntgerichte psychotherapie, gedragstherapie, groepspsychotherapie en kinder- en jeugdpsychotherapie.

Lees meer