Klachtenreglement

Klachtenregelement 

  • Praktijk de Kei Amersfoort is aangesloten bij de NVRG. Meer informatie over de NVRG vind u op: NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
  • Praktijk de Kei Amersfoort is aangesloten bij EFT Nederland. Meer informatie over EFT vind u op: (relatie)therapie | EFT
  • Praktijk de Kei Amersfoort voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteiten, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
  • Praktijk De Kei Amersfoort is aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG). Bij een geschil, of een klacht, hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Maar wanneer dat niet het geval is, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. 
  • Vanaf 25 mei 2018 gelden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) Dit is een nieuwe Europese privacywet. Als systeemtherapeut ga ik zeer zorgvuldig om met hetgeen u vertelt tijdens de therapiesessies en uw persoonlijke gegevens en houd ik mij aan de wettelijke verplichtingen.